Nuostatai

 

                                                                            Patvirtinta

                                                                            Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro

                                                                            direktoriaus 2024 m. vasario 6 d.

                                                                            įsakymu Nr. V1 – 21

             

 

2024 m. MOLĖTŲ RAJONO VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATO

 

 R E G L A M E N T A S

 

 

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1.  Skatinti  gyventojų užimtumą kūno kultūra ir sportu.

1.2.  Populiarinti krepšinio žaidimą, kaip sporto šaką.

1.3.  Ugdyti  komandų meistriškumą ir išaiškinti pajėgiausias komandas bei žaidėjus.

 

 1. VADOVAVIMAS

2.1.  Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionatą  organizuoja ir vykdo Molėtų r. kūno kultūros ir  sporto centras . Reglamentą įsakymu tvirtina Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro direktorius, kuris skiria ir čempionato vyriausiąjį teisėją.

 

 1. DALYVIAI

3.1. Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionate leidžiama dalyvauti krepšinio komandoms laiku pateikusioms vardinę paraišką (toliau VP). Forma rasite: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9fcez5XbitVRrpY-gf8cO_I29-zXEZnoRsGttvOINFZem6g/viewform?usp=sf_link

3.2. Vardinėje paraiškoje privaloma įrašyti: vardą, pavardę, pilną gimimo datą, ūgį, žaidėjų marškinėlių numeris.

3.3. Kiekvienas žaidėjas įrašytas paraiškoje privalo sužaisti mažiausiai 3 grupės rungtynes pirmajame etape, norint žaisti atkrintamosiose varžybose. Išimtis taikoma traumos atveju.

3.4. VP registruoti naujus žaidėjus iki antrojo etapo pradžios.

3.5. Komandos vadovai atsako už:

3.5.1. komandos žaidėjų sveikatos būklę, vadovai turi būti įsitikinę, kad žaidėjo sveikatos būklė leidžia žaidėjui varžytis krepšinio čempionate;

3.5.2. įvykus bet kokiems sveikatos sutrikimams varžybų metu, atsakomybę prisiima pats žaidėjas.

 

 1. ČEMPIONATO TVARKARAŠTIS. RUNGTYNIŲ DATA, VIETA IR LAIKAS

4.1. Čempionatas vyks 2024 m. vasario –  gegužės mėn. Molėtų sporto centro salėse Ąžuolų g.10 ir Statybininkų g. 9 .

4.2. Komandos iki  2024 m. sausio 22 d. imtinai privalo užpildyti ir pateikti vardines paraiškas krepšinio čempionato vyr. teisėjui, kurį skiria Molėtų kūno kultūros ir sporto centro direktorius.

4.3. Varžybų tvarkaraštį sudaro vyr. teisėjas.

Čempionate dalyvaujančios komandos prašymas dėl rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo turi būti pateiktas Molėtų vyrų krepšinio čempionato  vyr. teisėjui ne vėliau kaip prieš 3 (trys) dienas. Rungtynių data ir laikas, esant galimybei, gali būti keičiamas raštu sutikus abejoms komandoms.

 

5.  STARTO MOKESTIS

Paraišką dalyvauti čempionate pateikusi  komanda iki 2024 m. vasario 10 d. imtinai privalo sumokėti starto mokestį, kuris sudaro 200 (du šimtus) eurų  ir 100 (vieno šimto) eurų mokestį už salės nuomą. Lėšos bus naudojamas apdovanojimams, sekretoriato, teisėjavimo išlaidoms apmokėti.

 

 1. RUNGTYNIŲ PRADŽIA, PERTRAUKA

6.1. Rungtynių sekretoriatas prieš rungtynes užpildo rungtynių protokolą  pagal pateiktas komandų paraiškas. Jei paraiškoje įrašyta daugiau kaip 12  žaidėjų, komandos vadovas 15 minučių prieš rungtynes informuoja žodžiu, kurie žaidėjai bus registruojami varžyboms. Užregistravus žaidėjus komandos vadovas turi patikrinti ar teisingai užregistruoti žaidėjai. Prasidėjus varžyboms protokolas nekoreguojamas.

6.2 Rungtynių pertraukos tarp antro ir trečio kėlinio trukmė - 10 minučių.

 

 1. ČEMPIONATO VYKDYMO SISTEMA

6.1. Ji bus skelbiama po komandų registracijos, paaiškėjus tiksliam čempionate dalyvaujančių komandų skaičiui.

 

 1. DALYVAVIMAS ČEMPIONATE. BAUDOS

7.1. Žaidėjas, rungtynių metu ar joms pasibaigus, nubaustas technine pražanga, privalo per 5 kalendorines dienas sumokėti 20 (dvidešimties) eurų baudą. Nesumokėjus baudos, žaidėjui neleidžiama toliau žaisti čempionato rungtynių.

7.2. Žaidėjas, rungtynių metu ar joms pasibaigus, nubaustas diskvalifikacine pražanga, yra baudžiamas 50 eurų bauda ir diskvalifikuojamas dvejoms artimiausioms čempionato rungtynėms.

7.3. Komandos prisiima atsakomybę už tinkamą sirgalių ir žaidėjų elgesį.

7.4. Komandos vardinėje paraiškoje galima registruoti iki 16 žaidėjų. Ši taisyklė netaikoma Molėtų KKSC komandoms, kur registruojamų čempionato rungtynėms žaidėjų skaičius yra neribojamas.

7.5. Pateikus čempionato organizatoriams komandos vardinę paraišką, vėliau bus galima papildoma žaidėjo (-ų) registracija atliekant vardinės paraiškos koregavimą, kur bendras komandos dalyvių skaičius negali viršyti 16 asmenų. Už papildomą kiekvieno žaidėjo registraciją mokamas 10 (dešimties) eurų žaidėjo registracijos mokestis.

7.6. Komandai neatvykus į rungtynes skiriamas techninis pralaimėjimas rezultatu 0:20, neatvykusiai komandai neskiriant taškų. Taip pat neatvykusiai komandai skiriama 50 (penkiasdešimties) eurų bauda.

7.7. Dėl objektyvių priežasčių komandai negalint žaisti iš anksto numatytų čempionato rungtynių, likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki minėtų rungtynių, ji privalo raštu kreiptis į čempionato vyr. teisėją dėl rungtynių datos ir (ar) laiko pakeitimo.

7.8. Komandai neatvykus į rungtynes ir laiku neinformavus čempionato vyr. teisėjo el. paštu yra skiriama 50 (penkiasdešimties) eurų bauda. Ši bauda privalo būti sumokėta iki sekančių tos komandos rungtynių likus ne mažiau kaip 3 (trims) kalendorinėms dienoms.

7.9. Visais kitais, šiame Reglamente nenumatytais atvejais, drausminimo sprendimus priima Drausmės komisija iš 3 asmenų, kurią sudaro Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro direktorius, Molėtų Kultūros centro direktorius ir komandų iš anksto paskirtas atstovas.

 

 1. APDOVANOJIMAS

Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionato  nugalėtojai ir prizininkai iš karto po finalinių varžybų apdovanojami taurėmis, medaliais ir rėmėjų prizais. Taip pat išrenkamai naudingiausi žaidėjai. Apdovanojami iki 12 komandos žaidėjų ir iki 2 trenerių.

 

 1. KOMANDOS VIETA TURNYRINĖJE LENTELĖJE

9.1 Komandos vieta grupėje nustatoma pagal iškovotus taškus: už pergalę skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už techninį pralaimėjimą – 0 taškų.

9.2 Kai dvi ar daugiau komandų surenka vienodą taškų skaičių, aukštesnę vietą lemia įmestų-praleistų taškų santykis tarp minėtų komandų.

 

 1. PROTESTAS. JO PADAVIMO IR SVARSTYMO TVARKA

Jeigu komanda mano, kad jos interesus pažeidė aikštės teisėjo (vyr. teisėjo ar teisėjo) sprendimas arba koks kitas įvykis žaidimo metu, komandos kapitonas arba treneris turi kaip galima greičiau (kai tik kamuolys tampa nežaidžiamas ir rungtynių laikrodis yra sustabdytas arba pirmosios minutės pertraukėlės metu) savo pretenzijas ramiai ir mandagiai išsakyti vyresniajam teisėjui. Vyresnysis teisėjas gali paaiškinti savo sprendimą arba, jei reikia, gali patikslinti rungtynių protokolą, rungtynių rezultatą ir žaidimo laiką.

Jeigu rungtynėms pasibaigus, komanda tebėra įsitikinusi, kad minėtas įvykis padarė jai žalą, komandos kapitonas per 20 minučių po rungtynių pabaigos turi pranešti vyr. teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą. Kapitonas turi pasirašyti protokolo skiltyje, vadinamame “kapitono parašas protesto atveju”. Detalus protesto motyvas nėra būtinas. Pakanka parašyti, x komanda protestuoja rungtynių tarp x ir x komandų rezultatą. Rungtynių vyr. teisėjas per valandą apie tai privalo informuoti Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionato  vyr. teisėją. Protestuojanti komanda artimiausią darbo dieną privalo Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionato  vyr. teisėjui įteikti protesto tekstą ir įmokėti 50 Eur garantinį mokestį. Jei protestas patenkinamas, garantinė įmoka grąžinama. Sprendimą dėl protesto priima Drausmės komisija.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. „Hustle Point“ Molėtų rajono vyrų krepšinio čempionatas – viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. Jei asmuo nesutinka, kad video ar foto nuotraukos su juo butų viešinamos apie tai raštu turi informuoti vyr. teisėją.

10.2. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete.

10.3. Komandų logotipai, pavadinimai, žaidėjų vardai ir pavardės bus skelbiami TV kanalais ir internete.

10.4. Sportininkai, dalyvaudami varžybose, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.

 

Kontaktai: vyr. teisėjas Martynas Žala, tel. 867461551

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras

adresas: Ąžuolų g.10, LT-33125

Molėtai, įm.kodas:191231523

atsisk. sąsk.: LT514010045500060096

Bankas „Luminor“

 

                                                                

                     

 

 

 

 

svetainiu kurimas MRVKP © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti